Tükürük Bezi Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tükürük Bezi Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Yiyecekleri sindirme sürecine başlayan enzimleri içeren tükürük, ağız ve boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olan maddeleri içerir. Tükürük bezi tümörlerinin %70’i; en büyük tükürük bezi olan parotis bezlerinde başlar. Submandibular bezler daha küçüktür. Sublingual bezler ise en küçükleridir.

Tükürük bezi kanserinin en sık karşılaşılan belirtileri;

  • Yüzünüzün bir kısmında uyuşma,
  • Bir tarafında kasların zayıflığı,
  • Ağzınızı yaygın olarak açmada sorun,
  • Bir kulaktan sıvı boşaltma,
  • Yanağınızda, çenenizde veya boynunuzda bir şişlik,
  • Yutma problemi.

Genellikle tükürük bezi kanserleri için ana tedavi cerrahidir. Doktorunuz tamamen çıkartabileceğine inanırsa, kanseriniz ameliyatla tedavi edilebilir.

 Tükürük Bezi Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Tükürük, yiyecekleri sindirme sürecine başlayan enzimleri içerir. Ayrıca ağız ve boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olan antikor ve diğer maddeleri de içerir.

En büyük tükürük bezleri olan parotis bezleri kulakların hemen önündedir. Tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık % 70’i burada başlar. Bu tümörlerin çoğu iyi huyludur (kanser değildir), ancak kötü huylu tükürük bezi tümörlerinin çoğu parotis bezinden başlar.

Submandibular bezler daha küçüktür ve çene altındadır. Tükürük salgısını dilaltına boşaltırlar. Bu tümörlerin yaklaşık yarısı kanserdir.

En küçük tükürük bezi olan sublingual bezler, ağız tabanının altında ve dilin her iki tarafının altındadır. Bu bezlerde başlayan tümörler nadirdir.

Tükürük bezi tümörleri

Tükürük bezi tümörlerinin %80’i parotis bezinde görülür. %10-15’i submandibüler bezden, %1’i sublingual bezlerden, %4’ü ise minör tükürük bezlerinden kaynaklanır. Parotis bezinden kaynaklanan tümörlerin %25’i, submandibüler bez tümörlerinin %50’si, minör tükürük bezleri tümörlerinin ise %65’i kötü huyludur. Pleomorfik adenoma dediğimiz tümör tipi tüm tükürük bezi tümörlerinin %65’ini oluşturur ve sıklıkla parotis bezinden gelişir. Mukoepidermoid karsinoma ise tükürük bezi tümörlerinin en sık rastlanan kötü huylu tümörüdür. Tümörlerin çoğu iyi huylu, iyi huylu tümörlerin çoğu da pleomorfik adenomdur. Hastaların ortalama yaşları kötü huylu tümörler için 55, iyi huylu tümörler için 40’tır. Tükürük bezi tümörleri en sık ağrısız şişlik ile karakterizedir.

 

İLETİŞİM

TEL: +90 536 583 67 68

E-Posta: [email protected]

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

Leave a reply