Riedel Tiroiditi

 Riedel Tiroiditi

Riedel Tirioditi, semptomlar tutulan yapılarla ilgili olup en çok tiroid kitlesine bağlıdır; dispne, disfaji ve bazen stridor görülür. Hastalar boyunlarında ağrsız bir şişlik tanımlarlar. Tiroid yavaş veya aniden büyüyebilir ve genellikle unilateraldir. Bezin etkilenen bölgelerinde radyoaktif iyot tutulumu azalmıştır. Çoğu hasta ötiroiddir ve eritrosit sedimentasyon hızı sıklıkla yükselmiştir. Hastaların yaklaşık %45’inde tiroid otoantikorları ölçülebilir düzeyde bulunmaktadır. Tiroid kanseri ile benzerliği nedeniyle tanı açık biyopsi ile konulmalıdır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi tiroidin çok sert olması nedeniyle pek yaralı değildir. Hastalık genellikle kendisini sınırlamaktadır. Tiroid istmusunun wedge rezeksiyonu semptomatik hastalarda tedavinin temelini oluşturmaktadır. Lezyonun infiltratif olması, tiroidin ve trakea, paratiroid, rekürren larengeal sinir vb. çevre yapıların birbirine yapışık olması nedeniyle daha büyük bir rezeksiyonda komplikasyon riski yüksektir, yapılmamalıdır.

Riedel tiroiditi, tiroid bezinin enflamatuar fibrosklerosisi ile karakterize kronik enflamatuar hastalığıdır. Tıroiditlerin en nadir formudur. Agresiv fibrozis tiroid dışındaki dokulara yayılır ve hemen daima klinik olarak karsinam ile karışır. Bu yazıda, boyunda sert, ağrısız kitle şikayetiyle başvuran ve ameliyat sırasında frozen section ile Riedel tiroiditi tanısı konulan 55 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır.

Riedel Tiroiditi genelde boyunda ağrısız şişlik hissi ile başlar daha sonra tiroid bezinin tek lobuna ve diğer loblara da etki ederek kitle görünümü haline gelir. Bu kitle yutma güçlüğü (disfaji) veya solunum sıkıntısı verecek tarzda bası belirtileri yapana kadar yavaş yavaş büyür ve bütün organı sararak bezin işlev­lerini bütünüyle engelleyebilir. Fizik incelemede son derece sert bir tiroit kitlesi ile karşılaşılır. Komşu dokulara invazyon sebep olabilir.En sık strap kaslar olmak üzere internal jugunel ven, karotis arter, özafagus ve trakea invazyonün geliştiği bölgelerdir.

Hastalık retroperitoneal veya mediastinal fibrozis preorbital (gözyaşı bezi) ve retroorbital fibrozis,sklerozan kolanjit gibi diğer sklerozan hastalıklarla birlikte görülebilir.

Kronik Fibroz Tiroiditi (Riedel Tiroiditi) Tedavisi:

Tedavide oluşan bulguları ortadan kaldırmak amacı ile cerrahi operasyon planlanır. Cerrahi müdahale de tiroid istmusu wedge rezeksiyon tekniği ile çıkarılır. Tiroid normal dokusunun bozularak fibrotik bir doku hale gelmesi nedeni ile cerrahi müdahale sınırlıdır.

Tiroid bezi hormon yetmezliği bulguları varlığında dışarıdan sentetik levotroksin hormon preparatları tedavi planına eklene bilir. Prognozu genellikle iyidir.

İLETİŞİM

TEL: +90 536 583 67 68

E-Posta: [email protected]

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

 

 

Leave a reply