Kronik Fibroz Tiroiditi (Riedel Tiroiditi) Nedir, Belirtileri Nelerdir ?

Kronik Fibroz Tiroiditi (Riedel Tiroiditi) Nedir ?

Tiroid bezinin ender rastlanan iltihap hastalığı olan Riedel tiroiditi, diğer tiroid hastalıkları gibi kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Hastalık oluşumuna sebep olan etkenlerin ne olduğu bilinmese de otoimmun sistem kaynaklı Ig G4 antikorunun dokulara verdiği tahrip olarak düşünülmektedir. Tiroid bezi dokusunun fibroza uğrayıp serleşmesi ve kitle görünümü alması ile karakterize bir kliniği vardır. Bu sebepten dolayı hastalık İnvaziv Fibröz Tiroiditi olarak da adlandırılmaktadır.

Kronik Fibroz Tiroiditi (Riedel Tiroiditi) Belirtileri:

Riedel Tiroiditi genelde boyunda ağrısız şişlik hissi ile başlar daha sonra tiroid bezinin tek lobuna ve diğer loblara da etki ederek kitle görünümü haline gelir. Bu kitle yutma güçlüğü (disfaji) veya solunum sıkıntısı verecek tarzda bası belirtileri yapana kadar yavaş yavaş büyür ve bütün organı sararak bezin işlev­lerini bütünüyle engelleyebilir. Fizik incelemede son derece sert bir tiroit kitlesi ile karşılaşılır. Komşu dokulara invazyon sebep olabilir.En sık strap kaslar olmak üzere internal jugunel ven, karotis arter, özafagus ve trakea invazyonün geliştiği bölgelerdir.

Hastalık retroperitoneal veya mediastinal fibrozis preorbital (gözyaşı bezi) ve retroorbital fibrozis,sklerozan kolanjit gibi diğer sklerozan hastalıklarla birlikte görülebilir.

Kronik Fibroz Tiroiditi (Riedel Tiroiditi) Tanısı:

Kan incelemesinde T3, T4 hormon seviyeleri genelde normaldir. Nadiren T3, T4 hormon seviyelerinin düşük ve TSH seviyesi yüksek olduğu hipotiroidizm durumu da izlene bilir. Radyoaktif iyot testinde iyot tutulumu azalmıştır. Sedimantasyon hızı genellikle yüksektir.

Tiroid dokusundaki sertlik izlenmesi tiroid kanseri ile benzerlik göstere bileceğinden ayrıt edici ve kesin tanı için ince iğne biyopsisi yardımı ile tiroid bezi dokusundan örnek alınarak mikroskop altında izlemek gerekir. Tiroid bezi dokusunun sertliğinden dolayı ince iğne biyopsisinin faydalı olamadığı durumlarda ameliyat ile biyopsi alarak materyalin incelenmesi gereke bilir.

Kronik Fibroz Tiroiditi (Riedel Tiroiditi) Tedavisi:

Tedavide oluşan bulguları ortadan kaldırmak amacı ile cerrahi operasyon planlanır. Cerrahi müdahale de tiroid istmusu wedge rezeksiyon tekniği ile çıkarılır. Tiroid normal dokusunun bozularak fibrotik bir doku hale gelmesi nedeni ile cerrahi müdahale sınırlıdır.

Tiroid bezi hormon yetmezliği bulguları varlığında dışarıdan sentetik levotroksin hormon preparatları tedavi planına eklene bilir. Prognozu genellikle iyidir.

İLETİŞİM

TEL: +90 536 583 67 68

E-Posta: [email protected]

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

Leave a reply