İyi Huylu Tükürük Bezi Tümörleri

Pleomorfik adenom (mixed tümör): Tükürük bezlerinin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. En sık parotis bezinde görülürler. Ayrıca daha nadir olarak diğer tükürük bezlerinde de görülebilriler. Pleomorfik adenomlar yıllar içerisinde büyüyerek kanserleşme ihtimali gösterebilmelerinden dolayı tespit edildiklerinde cerrahi olarak çıkarılmaları gerekmektedir.

Whartintümörü:İkinci sıklıkla (%10) görülen iyi huylu tükürük bezi tümörüdür. En sık parotis bezinde ortaya çıkar. Daha sık yaşlı ve erkek bireylerde görülür. Sigara ile ilişkili olduğu düşünülür. Bazı hastalarda her iki taraf parotis bezinde bulunabilir.

Pleomorfik adenom ve whartin tümörü dışında daha nadir olarak görülen diğer iyi huylu tümörler: basal hücreli adenom,onkositom, lenfanjiyom, hemanjiom, lenfoma ve miyoepitelyomparotis bezinde kitle olarak karşımıza çıkabilmektedir.

More Articles