Belirtiler ve Tanı

Parotis tükürük bezi tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Yüzeyel lobdan kaynaklanan tümörler kulak önü veya kulak memesi hemen altında uzun zamandır olan ağrısız şişlik şeklinde kendini belli eder. Derin lob tümörleri ise bu lokalizasyonlarda daha güçlükle fark edilir. Bu bölgedeki şişlik yarı sert ve genellikle parmaklar arasında hareket ettirebilir kıvamdadır. Kötü huylu bir kitle olması halinde ek olarak yüz siniri etkilenmesine bağlı uyuşukluk, ciltte renk değişikliği, ağrı ve boyun diğer bölgelerinde lenf beze şişmesi gibi bulgular verebilir.

Submandibuler tükürük bezi tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Bezin bulunduğu lokalizasyonda çene altı sebat şişlik olarak belirti verirler. Yine iyi huylu tümörler yavaş büyüme ve hareketli olma eğilimindedirler. Submandibuler bez kanserlerinde ise hızlı büyüme, çevre yapılara yapışıklık ile hareket kaybı ve sertlik görülebilir.Submandibuler bez şişliklerinde bir başka hastalık vardır ki tümörlerden daha sık olarak görülür. Bu bezin kanalını tıkayan bir taş varlığında aralıklı oluşan ağrılı, ciltte kızarıklık oluşturan submandibuler bez şişlikleri oluşabilir. Bu durumun ileri tetkik ve tedavisi hekim tarafından doğru şekilde yönetilecektir.

 

Tükürük bezi tümörü ya da tükürük bezi kanserinde tanı nasıl konulur?

Tükürük bezleri ile ilgili bir kitleden şüphelenildiğinde elle muayene ardından hekiminiz birultrason,MR veya Bilgisayarlı Tomografi tetkikini görmek isteyecektir. Ultrason ve MR (emar) tükürük bezi tümörlerini görüntülemede çok iyi yöntemlerdir ve radyasyon içermemektedir.

Tükürük bezi tümörlerinde biyopsinin yeri nedir?

Bir parotis tümörünün iyi veya kötü davranışlı olabileceğine yönelik öngörüde bulunmak için ince iğne biyopsisigenellikle iyi bir yöntem olarak uygulanmaktadır.İnce bir iğne ile çoğunlukla ultrason eşliğinde doku içersinden alınan örnekler (sıvı, hücre vs..) patolojiye yollanır. Sonucun iyi ya da kötü olması cerrahi planlamada çok yol gösterici olacaktır. Ultrason eşliğinde deneyimli bir hekim tarafından yapıldığında iğnenin önemli yapılara yanlışlıkla batma ihtimali en düşük seviyeye inmiş olur. Biyopsi işleminin kesi yapılarak uygulanması önerilmemektedir. İstenmeyen tümör yayılmalarına sebep olabilir. İnce iğne biyopsisi ise tümör ekimi olmaksızın güvenle kullanılmaktadır.

Tükürük bezi tümörleri tedavisiz kalırsa neler olabilir?

Tükürük bezi tümörleri ameliyatla çıkarılıp tedavi edilmediği taktirde yıllar içerisinde devasa boyutlara ulaşabilirler. Büyüyen tümörün ameliyatla çıkarılması daha zorlaşacaktır. Bu da ameliyatla ilgili bazı riskleri artıracaktır. Her şeyden önce operasyon süresi uzayabilir. Kozmetik sonuçlar kötü yönde etkilenebilir. Yüz siniri tümör tarafından çepeçevre sarılabilir ve siniri korumak güçleşebilir. Ayrıca pleomorfik adenom gibi iyi huylu bir tümör yıllar içerisinde kötü karakter kazanarak kanserleşebilir. Tükürük bezi tümörleri tespit edildiklerinde gerekli incelemelerden sonra ameliyat edilerek çıkarılmalıdırlar.

More Articles