Ödülleri


Poster İkincilik Ödülü:

A Ateşpare, Ö Çelik, Z Boyacı, H Kara, Ç Vural, A Midi. ‘İnsan amnion zarına ve Surgicel®’e sarılmış doğranmış otolog kıkırdağın viabilitesinin karşılaştırılması’: Deneysel çalışma 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress 26-28 Nisan 2012, Ankara

Poster of distinction: 

Oner Celik, MD, Kasim Durmus, MD, Matthew O Old, MD, Amit Agrawal, MD, Hassan Arshad, MD, Theodoros N Teknos MD., Enver Özer MD, The Ohio State University Wexner Medical Center ANTEROLATERAL THIGH FREE FLAP IN REPLACEMENT FOR RADIAL FOREARM FREE FLAP: COMPARISON OF COMPLICATIONS AND OUTCOMES. The poster of Distinction: Live Presentation 5th World Congress of IFHNOS and the Annual meeting of the AHNS. July 26-20 2014 Newyork USA

Yurtdışı eğitimi: 

Endoskopik sinüs cerrahisi ileri FESS teknikleri ve kafatabanı cerrahisi. The Ohio State University Wexner Medical Center and Saint James Cancer Hospital. 2013

Eserleri

 • ESERLERİ

  YURTDIŞI YAYINLAR

  A1. C. Oysu, M. Topak, Ö. Çelik, H.B. Yilmaz, A.A. Sahin. Effects of the acute exposure to the electromagnetic field of mobile phones on human auditory brainstem responses. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2005 Oct;262(10):839-43.

  A2. Ş. Celebi, K. Yelken, Ö. Çelik, U. Taskin, M. Topak. Thermal welding vs. cold knife tonsillectomy: A comparison of voice and speech. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Jan;75(1):114-7.

  A3. E. Gultekin, Z. Ciftci, O.N. Develioglu, Ö. Çelik, M. Yener, M. Kulekci. Endoscopic orbital decompression of an isolated medial orbital wall fracture: a case report. Ear Nose Throat J. 2011 Dec;90(12):E32-5.

  A4. Ö. Çelik, Z. Boyaci, K. Yelken, A. Atespare, S. Celebi, O. Koca. Septorhinoplasty with spreader grafts enhances perceived voice quality without affecting acoustic characteristics. J Voice. 2012 Jul;26(4):493-5.

  A5. C.T. Karaca, Ş. Celebi, C. Oysu, Ö. Çelik. Does cooling the tonsillar fossae during thermal welding tonsillectomy have an effect on postoperative pain and healing? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Jan;270(1):363-6.

  A6. Z. Boyacı, Ö. Çelik, A. Ateşpare, Ö. Koca. Conservative costal cartilage harvest for revision septorhinoplasty. J Craniofac Surg. 2013 May;24(3):975-7.

  A7. Ş. Celebi, C. Tepe, K. Yelken, Ö. Çelik. Efficacy of dexpanthenol for pediatric post-tonsillectomy pain and wound healing. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2013 Jul;122(7):464-7.

  A8. Ö. Çelik, A. Çelik, A. Ateşpare, Z. Boyacı, Ş. Çelebi, T. Gündüz, F.B. Aksungar, K. Yelken. Voice and speech changes in various phases of menstrual cycle. J Voice. 2013 Sep;27(5):622-6.

  A9. Ş. Celebi, K. Yelken, Ö.N. Develioglu, M. Topak, Ö. Çelik, H.D. Ipek, M. Kulekci. Acoustic, perceptual and aerodynamic voice evaluation in an obese population. J Laryngol Otol. 2013 Oct 14:1-4.

  A10. Ö. Çelik, Z. Boyacı, A. Ateşpare, Ö. Develioğlu, C.T. Karaca, E. Çağlar, Ç. Vural. The effect of duration of merocel in glove finger with tetracaine solution on septoplasty morbidity. J Craniofac Surg. 2013 Nov;24(6):1931-4.

  A11. A Ateşpare, E Üstündağ, H Dalçık, Ö Çelik. Mucociliary transport and histopathological changes in rotation flaps of the nasal mucosa. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 May;272(5):1143-8.

  A12. A Ateşpare, AB Çalış, Ö Çelik, N Yener, Ç Vural. Concurrent medullary and papillary carcinoma of thyroid. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015 May-Jun;25(3):170-3.

  A13. Z Ciftci, M Deniz, Ö Celik, M Oznur, E Gultekin. Middle Turbinate Osteoma. Causing Migraine like Symptoms. Austin J Otolaryngol. 2015; 2(2): 1030.

  YURTDIŞI BİLDİRİLER

  B1- E. Gültekin, Z. Çiftçi, Ö. Çelik, M. Külekçi. Endoscopic orbital decompression:a case report. 20th E.R.S & 23rd I.S.I.A.N. syf: 357-358 18-25 Haziran 2004 İstanbul-TÜRKİYE

  B2 – E. Alnar, S. Karakaya, A. Midi, Z. Boyacı, Ö. Çelik, Burkitt’s lymphoma of the tonsil; case report. International Pediatrics Medical Students Congress syf: 101 14-17 Mayıs 2009 İstanbul-TÜRKİYE.

  B3 – A. Eren, A. Çaşkurlu, G. Çolak, A. Midi, Z. Boyacı, Ö. Çelik. Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx, case report. International Pediatrics Medical Students Congress syf: 91 14-17 Mayıs 2009 İstanbul-TÜRKİYE.

  B4- Z. Boyacı, Ö. Çelik, A. Ateşpare, Ö. Koca. Revizyon septorinoplastilerde kullanmak için konservatif kostal kartilaj alınması. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress syf: 67 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE

  B5- Ö. Çelik, A. Ateşpare, Z. Boyacı, N. Yener, Ç. Vural. Nadir görülen dil kökü schwannomu: Olgu sunumu. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress syf: 37 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE.

  B6- Ö.Çelik, A. Çelik, A. Ateşpare, Z. Boyacı, Ş. Çelebi, T. Gündüz, F.B. Aksungar, K.Y elken. Menstrüel siklüsün çeşitli fazlarında konuşma ve seste ortaya çıkan değişiklikler. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress syf: 50-51 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE

  B7- A. Ateşpare, Ö. Çelik, Z. Boyacı, H. Kara, Ç. Vural, A. Midi. İnsan amnion zarına ve Surgicel’e sarılmış, doğranmış otolog kıkırdağın viabilitesinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress syf: 65-66 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE.

  B8- Ş. Çelebi, Ö. Çelik, Ç.T. Karaca. Thermal welding tonsillektomi ile klasik soğuk bıçak tonsillektominin tonsil büyüklükleri eşliğinde multiparemetrik karşılaştırılması. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress sf:32 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE

  B9- Ö Çelik, M.S Yılmazer, Z Boyacı, A Aydın, A Atespare, Ç Vural. Septoplastinin kısa dönem sonunda kardiyak fonksiyonlar üzerine etkileri. 11. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress. 26-28 Nisan 2014 Ankara-TÜRKİYE

  B10- Ö Çelik, B Gül, A Midi, Ç Vural. Nazofarengeal brankiyal kleft kisti. 11. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress 26-28 Nisan 2014 Ankara-TÜRKİYE

  B11- Ö Çelik, Durmus Kasım, Old OM, Agrawal A, Arshad H, Teknos NT, Ozer Enver Anterolateral thigh free flap in replacement for radial forearm free flap: comparison of complications and outcomes. World Congress of IFHNOS & Annual Meeting of the AHNS (Poster of distinction). July 2014 NY-USA.

  YURTİÇİ YAYINLAR

  D1. N. K. Alpman, Ç. Oysu, M. Topak, Ö. Çelik, M. Külekçi. İdiopatik fasyal paralizide elektronöronografinin prognostik değeri. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003, 33;15-20.

  D2. M. Külekçi, Ö. Develioğlu, S. Avcı, Ö. Çelik. Sekretuar otitis mediada otoinflasyon tedavisi. KBB Postası 2003, 13; 25-30.

  D3. M. Topak, Ö. Develioğlu, F.M. Garça, Ö. Çelik. Brankial yarık anomalileri. KBB Postası 2003, 13;42-46.

  D4. Ö. Çelik, Z. Boyacı, Ö. Koca, H. Kara. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromlu bir olgu: Tonsillektominin tedavideki etkinliği. Maltepe Tıp Dergisi 2009, 1(2); 64-67

  D5. MF Garça, Ö Çelik, E Gültekin, M Külekçi. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010: 8 (2) :89 -93.

  D6-. Z. Çiftçi, D.N. Cakır, A. Işık, Ö. Çelik, E. Gultekin. Nazal polipozis ve sinüzitin eşlik ettiği nadir görülen aktinomikoz olgu sunumu. Maltepe tıp dergisi 2011, 3 (3); 25-28.

  D7. Z. Çiftçi, H.G. Çiftçi, Ö.N. Develioğlu, Ö. Çelik. Mastoid kavitede yabancı cisim: olgu sunumu. Maltepe tıp dergisi 2011, 3 (2); 36-38.

  D8. Ş. Celebi, Ö. Çelik, Ç.T. Karaca. Sadece sütürleme yöntemiyle elde ettiğimiz otoplasti sonuçlarımız. J Kartal TR 2011;22(1):15-19 doi: 0.5505/jkartaltr.2011.27167

  D9. Ş. Çelebi, Ç.T. Karaca, Ö. Çelik. Nazal tamponun hayatı tehdit eden bir komplikasyonu. Haseki Tıp Bülteni 2012; 50: 64-5

  D10. Ş. Çelebi, Ö. Çelik, Ç.T. Karaca. Termal welding tonsillektomi ile klasik soğuk bıçak tonsillektominin tonsil büyüklükleri eşliğinde multiparemetrik karşılaştırılması. J med updates 2013;3(1):13-18

  D11. E. Çağlar, Ş. Çelebi, Ç.T. Karaca, Ö. Çelik. Bening paroksismal pozisyonel vertigonun çevresel ve iklimsel faktörler ile İlişkisi. Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 74-79

  D12. Ö. Çelik, Z. Boyacı, A. Ateşpare, H. Kara, Ö. Koca. Sfenokoanal polip: Olgu sunumu. Maltepe Tıp Dergisi 2013; 6(2): 35-37

  D13. Ö. Çelik, Z. Boyacı, A. Ateşpare, H. Kara, Ç. Vural. Burkitt lenfoma benzeri nodüler diffüz atipik lenfoid infiltrasyon: olgu sunumu. JAREM 2013; 3: 116-118

  D14. H Kara, A Ateşpare, Z Boyacı, Ö Çelik, N Yener, Ö Koca. Tiroglossal Duktus Kisti Primer Papiller Karsinomu. Maltepe Tıp Dergisi, 2014; 6(2):1-4

  YURTİÇİ BİLDİRİLER

  E1. Ç. Oysu, M. Topak, Ö. Celik, H.B. Yilmaz, A.A. Sahin. Mobil telefon elektromanyetik alanlarının insan işitsel beyin sapı yanıtlarına etkisi 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Sf:41 4-9 Ekim 2003 Antalya-Türkiye. (Sözel Bildirim)

  E2. S. Kazan, Ö. Develioğlu, Ö. Çelik, E. Gültekin, M. Külekçi. Fonsiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız. 27. Ulusal KBB ve BBC kongresi. Sf:158 4-9 Ekim 2003 Antalya- Türkiye.

  E3. E. Gültekin, Ö. Develioğlu, Z. Çiftçi, Ö. Çelik, M. Külekçi. Melkersson Rosenthal Sendromu: Olgu sunumu. 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Sf:158 4-9 Ekim 2003 Antalya-Türkiye.

  E4. Ö. Develioğlu, C. Sivrikaya, Ö. Çelik, M. Külekçi. İlkokul çağındaki çocuklarda sekretuar otitis media prevelansı ve risk faktörleri. 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Sf:157 4-9 Ekim 2003 Antalya- Türkiye.

  E5. M. Külekçi, Ö. Çelik, Z. Çiftçi, N. Şenay, İ.M. Alioğlu. İnfantil Myofibromatozis: Olgu sunumu. Uludağ 2004 KBB Günleri. Sf: 124, 4-7 Mart 2004 Bursa-Türkiye.

  E6. Ö. Koca, Ö. Çelik, A. Midi, Z. Boyacı, H. Kara, “Parotis gland onkositoması: Olgu sunumu”, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. EP44-28 Ekim-1 Kasım 2009 Antalya-Türkiye.

  E7. Ö. Çelik, Z. Boyacı, Ö. Koca, H. Kara. Periyodik ateş, aftöz stomatit, yüksek ateş, servikal adenit (PFAPA) sendromu olgu sunumu. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. EP24 28 Ekim-1 Kasım 2009 Antalya- Türkiye.

  E8. Z. Boyacı, Ö. Çelik, Ö. Koca. İzole konjenital sağ alar kartilaj agenezisi: Olgu sunumu. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. EP26 28 Ekim-1 Kasım 2009 Antalya-Türkiye.

  E9. Ö. Çelik, Z. Boyacı, K. Yelken, A. Ateşpare, S. Çelebi, O. Koca. Spreader greft yerleştirilen septoplastilerde nazal rezonans değişikliğinin akustik analiz ile değerlendirilmesi. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. EP127 27-31 Ekim 2010 Antalya-Türkiye.

  E10. Ö. Çelik, R. Çubuk, A. Ateşpare, Z. Boyacı, O. Özdemir, Ö. Koca. Kronik otitis medialı hastalarda kemikçik zincirin değerlendirilmesinde sanal otoskopinin rolü. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. SS81 27-31 Ekim 2010 Antalya-Türkiye. (Sözel Bildirim)

  E11. Z. Boyacı, Ö. Çelik, H. Kara, A. Ateşpare, O. Koca. Nazal ekspiryum zorluğu İle ortaya çıkan sfenokoanal polipli olgu. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi. EP76 27-31 Ekim 2010 Antalya-Türkiye.

  E12. H. Kara, Ö. Çelik, Z. Boyacı, A. Ateşpare, N. Yener, Ö. Koca. Tiroglossal duktus kisti primer papiller karsinomu. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC kongresi. EP64 27-31 Ekim 2010 Antalya- Türkiye.

  E13. Ö. Çelik, A. Ateşpare, Z. Boyacı, N. Yener. Burkitt lenfoma benzeri nodüler diffüz karekterde atipik lenfoid infiltrasyon: Olgu sunumu. 33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi. Sf:126 10-14 Ekim 2011 Antalya- Türkiye.

  E14. H. Kara, A. Ateşpare, Ö. Çelik, A. Midi, D. Pınar, O. Özdemir, Z. Boyacı, Ç. Vural. Amniyon zara sarılmış tek parça kıkırdak greftlerin ratlarda dorsal nazal augmentasyonda kullanımı. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi. P451 26-30 Ekim 2012 Antalya- Türkiye.

  E15. H. Kara, A. Ateşpare, Ö. Çelik, A. Midi, O. Özdemir, Z. Boyacı, Ç. Vural, Ö. Koca. “Amniyon zar greftlerin ratlarda dorsal nazal augmentasyonda kullanımı”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. S80 10-14 Ekim 2012 Antalya-Türkiye. (Sözel Bildirim)

  E16. Ç. Vural, A.B. Çalış, A. Ateşpare, Ö. Çelik. Tiroidin eşzamanlı meduller ve papiller karsinomu. Olgu sunumu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi. P383 26-30 Ekim 2012 Antalya- Türkiye.

  E17. O Özdemir, Z Boyacı, A Ateşpare, Ö Çelik, Ç Vural. Bilateral osteotomi yapılan olgularımızın open roof açısından değerlendirilmesi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013 Antalya-Türkiye.

  E18. Ö Çelik, Z Boyacı, A Ateşpare, A Midi. Nazolabial kist: Olgu sunumu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013 Antalya-Türkiye.

 • -

Doç. Dr. Öner ÇELİK

Adı Soyadı: Öner Çelik
Doğum Tarihi: 20.06.1974
Unvan: Doçent Doktor.
Yabancı diller: İngilizce – ÜDS 2007-80 puan

Öğrenim

 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi: 1993 – 1999
 • Uzmanlık: Kulak-Burun-Boğaz – Taksim Araştırma Hastanesi: 2002 – 2004

Doktora Tezi / S.Yeterlik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Cep Telefonu Elektromanyetik Alanlarının Koklea Dış Titrek Tüylü Hücrelerine Etkisi.
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Külekçi

Görev Aldığı Yerler

 • KBB Asistanlığı: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2000 – 2004
 • Uzman Doktor: Tunceli Devlet Hastanesi KBB Kliniği / 2004
 • Tbp. Astğ: Karşıyaka Jandarma Dispanseri / 2004 – 2005
 • Op. Dr: Ufuk Tıp Merkezi / 2006 – 2007
 • Op. Dr: Atlas Hastanesi / 2007 – 2008
 • Op. Dr: Onko Tıp Merkezi / 2008 – 2009
 • Öğr. Gör: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş&Boyun Cerrahisi AD. / 2009
 • Yrd. Doç. Dr: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş&Boyun Cerrahisi AD. / 2009 – 2015
 • Doç. Dr: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş&Boyun Cerrahisi AD. / 2015 –

İdari Görevler: 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim YardımcılığıBilimsel Kuruluşlara

Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği (TTB)
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (TKBBCD)

1970 doğumluyum, Artvin’liyim. İlk ve orta öğretimimi İstanbul’da tamamladım. 1988 yılında Vefa lisesinden mezun oldum. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra serbest hekim olarak Bursa’da çalıştım. 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve BBC Anabilim dalında uzmanlık eğitimime başladım. 2003 yılında uzmanlığımı alıp 1 sene aynı bölümde uzman doktor olarak çalıştım. 2004 yılında bölümden ayrılıp Alanya’da Özel Can Hastanesinde KBB Uzmanı olarak çalışmaya başladım. 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB anabilim dalında göreve başladım. Halen aynı kurumda Doçent Doktor olarak görev yapmaktayım. Baş-boyun bölgesi kanser cerrahisi ve orta kulak cerrahisi ile ilgilenmekteyim.

Eserleri

 • ESERLERİ

  YURTDIŞI YAYINLAR

  7.1.1. Atespare A, Keskin G, Ercin C, Keskin S, Camcioglu A. Actinomycosis of the tongue: a diagnostic dilemma. J Laryngol Otol 2006 Aug;120(8):681-3. Epub 2006 May 23.

  7.1.2. Ustundag E, Aydin O, Atespare A, Keskin G. Evaluation of the combined suprahyoid-transoral approach to the tongue base tumors. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003 Jan; 10(1):13-7.

  YURTDIŞI BİLDİRİLER

  7.2.1  Ustundag E, Atespare A , Keskin G, Ozkarakas H , Iseri M. The Mucociliary Transport Activity Changes in Nasal Septal Rotational Flaps. 23. International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. 18-25 Haziran 2004, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s. 296

  YURTİÇİ YAYINLAR

  7.4.1.   Keskin G, Üstündağ E, Ateşpare A, Müezzinoğlu B. Larinks Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu                               Sunumu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000: 22; 114-118.

  7.4.2.   Şengör A, Ateşpare A, Özkarakaş H, Akalın S, Akdeniz Ö. Kronik süpüratif otitis media tedavisinde topikal kloramfenikol-metilprednizolon kombinasyonu

  PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2001;23(3):146-149

  7.4.3.   Keskin G, Üstündağ E, Ateşpare A, Aydın Ö. Ekstraglanduler Yerleşimli Warthin Tümörü:                                                                                      Olgu Sunumu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000: 22; 104-106.

  7.4.4.  Aydın Ö, Ateşpare A, Üstündağ E. Erişkinlerde adenoidal hipertrofi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir (Kabul tarihi 04.07.2005). 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde sunulmuştur (4-9 Ekiml 2003, Antalya).

  7.4.5.  Y. Akgöz, E. Çiftçi, A. Arslan, A. Ateşpare. Gradenigo Sendromunda MRG Bulguları (Olgu Sunumu). Bilgisayarlı Tomografi Bülteni Mart 2002;7(1):18-21.

  YURTİÇİ BİLDİRİLER

  7.5.1 Keskin G., Üstündağ E., Ateşpare A., Aydın Ö., “Ekstraglanduler Yerleşimli Warthin Tümörü: Olgu Sunumu”, XVI. Akademik Hafta. Ağız ve Tükürük Bezi Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım Simpozyumu, İstanbul, 2000.

  7.5.2. Ateşpare A., Şengör A., Üstündağ E., Keskin G.,  Aydın Ö., “Frey Sendromunun Botillinum Toksin ile Tedavisi”, XVI. Akademik Hafta. Ağız ve Tükürük Bezi Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım Simpozyumu, İstanbul, 2000.

  7.5.3. Keskin G., Üstündağ E., Ateşpare A., Müezzinoğlu B., “Larinks Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu”, Larengoloji Derneği III. Kongresi Larenks Kanser Cerrahisinin Bugünü Toplantısı, İstanbul, 2000.

  7.5.4. Keskin S, Ateşpare A, Özkarakaş H, Keskin G, Yayla B. Bifid fasiyal: nadir görülen bir fasiyal sinir anomalisi. 27. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 3.

  7.5.5. Üstündağ E, Ateşpare A, Mola F, Keskin G, Almaç A. Nazal septal rotasyon fleplerinde mukozada oluşan histopatolojik değişiklikler ve mukosiliyer fonksiyonun değerlendirilmesi. 27. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 51.

  7.5.6. Ateşpare, A., Özkarakaş H., Almaç A., Keskin E., Üstündağ E.,Aydın Ö.: Silent otitis media: 4 Olgu Nedeniyle.26. Türk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan ORL ve BBC Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001, Antalya.

  7.5.7. Şengör A., Ateşpare A., Özkarakaş H., Akalın, S., Akdeniz Ö.:Kronik Süpüratif Otitis Media’da Topikal Kloramphenicol-Metilprednisolon

  Kombinasyonu Uygulaması. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi  Kongresi ve I. Türk-Yunan ORL ve BBC Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül  2001, Antalya.

 • -

Doç. Dr. Altay ATEŞPARE

Adı Soyadı: Altay ATEŞPARE
Doğum Tarihi: 1970
Unvan: Doçent Doktor
Yabancı Dil : İngilizce

Öğrenim

 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi: 1989 – 1995
 • Uzmanlık: Kulak-Burun-Boğaz – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi: 2003

Görev Aldığı Yerler

 • KBB Asistanlığı: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999 – 2003
 • Uzman Doktor: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2003 – 2004
 • Alanya Özel Can Hastanesi / 2004 – 2009
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2009 – Günümüz

 

Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği (TTB)

Manisa’nın Salihli ilçesinde doğan Yrd. Doç. Dr. Niyazi ALTINTOPRAK ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazanmıştır. 6 yıllık tıp eğitiminin ardından Şırnak Devlet Hastanesine mecburi hizmetini yapmak üzere atanmıştır. Mecburi hizmetinin ardından TUS ta başarı sağlayarak İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kulak Burun Boğaz ihtisasına başlamıştır. 4 yıllık eğitiminin ardından uzman olarak Tuzla Devlet Hastanesine atanmış ve 4 yıl burada görev yapmıştır. Asistanlığı ve uzmanlığı süresinde ilgi duyduğu orta kulak cerrahisi, burun estetiği ve baş boyun kanserleri üzerine çalışmalarına devam etmiştir. Bu konularla ilgili yurt içi ve yurt dışında birçok kurs, toplantı ve kongreye katılmıştır. 2017 yılı itibari ile Maltepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak kariyerine ve akademik hayatına devam etmektedir.

Eserleri

 • ESERLERİ

  YURTDIŞI YAYINLAR

  1- Altin G, Sanli A, Erdogan BA, Paksoy M, Aydin S, Altintoprak N. Huge internal carotid artery aneurysm presenting as tonsillar asymmetry. J Craniofac Surg. 2012 Sep;23(5):1565-7. Doi: 10.1097/SCS.0b013e31825b392d.

  2- Altin G, Sanli A, Erdogan BA, Paksoy M, Aydin S, Altintoprak N. Severe destruction of the upper respiratory structures after brief exposure to a dieffenbachia plant. J Craniofac Surg. 2013 May;24(3):e245-7. Doi: 10.1097/SCS.0b013e318286068b

  3- Recurrent Pleomorphic Adenoma of Submandibular Region. Aydin S, Demir MG, Akbulut S, Altıntoprak N and Basak K. 2014 SAJ Cas Rep 1(3): 302.

  4- Altıntoprak N, Aydın S, Şanlı A, Bekmez ZE, Kösemihal E .The Protective Effect Of Intratympanic Alfa Lipoic Acid On Cisplatin Induced Ototoxicity. İnternational Advenced Otology 2014. Doi:10.5152/iao.2014.369

  5– Demir MG,   Altıntoprak N, Aydın S, Kösemihal E, Başak K. Effect of transtympanic  injection  of melatonin on cisplatin-induced ototoxicity. İnternational Advenced Otology 2015. Doi: 10.5152/iao.2015.1094

  6– Bekmez Bilmez ZE, Aydin S, Şanli A, Altintoprak N, Demir MG, Atalay Erdoğan B, Kösemihal E. Oxytocin as a protective agent in cisplatin-induced ototoxicity. Cancer Chemother Pharmacol. 2016 Apr;77(4):875-9. Doi: 10.1007/s00280-016-2978-x

  7– Aydın S, Bilmez ZE, Erdogdu S, Altintoprak N, Kayipmaz Ş. Complicated Giant Pilomatrixoma of the Parotid Region. J Maxillofac Oral Surg. 2016 Mar;15(1):111-5. doi: 10.1007/s12663-014-0735-4

  8– Kar M, Altıntoprak N, Muluk NB, Ulusoy S, Bafaqeeh SA, Cingi C. Antileukotrienes in adenotonsillar hypertrophy: a review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Mar 16. Doi: 273(12):4111-4117.

  9– Cingi C, Muluk NB, Ulusoy S, Lopatin A, Şahin E, Passali D, Bellussi L, Atilla H, Hanci D, Altıntoprak N, Rusetski Y, Sarafoleanu C, Mladina R, Kalogjera L, Manea C. Septoplasty in children. Am J Rhinol Allergy. 2016 Mar-Apr;30(2):e42-7. Doi: 10.2500/ajra.2016.30.4289

  10– Guvenc IA, Muluk NB, Mutlu FS, Eski E, Altintoprak N, Oktemer T, Cingi C. Do probiotics have a role in the treatment of allergic rhinitis?: A comprehensive systematic review and meta analysis. Am J Rhinol Allergy. 2016 Jul 20. Doi I: 10.2500/ajra.2016.30.4354

  11– Cingi C, Wallace D, Bayar Muluk N, Ebisawa M, Castells M, Şahin E, Altıntoprak N. Managing anaphylaxis in the office setting. Am J Rhinol Allergy. 2016 Jul;30(4):118-23. Doi: 10.2500/ajra.2016.30.4336

  12– Ipci K, Oktemer T, Muluk NB, Şahin E, Altıntoprak N, Bafaqeeh SA, Kurt Y, Mladina R, Šubarić M, Cingi C. Alternative products to treat allergic rhinitis and alternative routes for allergy immunotherapy. Am J Rhinol Allergy. 2016 Sep;30. Doi: 10.2500/ajra.2016.30.4364

  13- Esen E, Bayar Muluk N, Altintoprak N, Ipci K, Cingi C. Pyriform aperture enlargement in all aspects. J Laryngol Otol. 2017 Jun. Doi: 10.1017/S0022215117000391

  14– Atalay Erdoğan B, Aydin S, ALTIN G, HALLAÇ KESER S, ALTINTOPRAK N,  Oncocytoma of the Parotid Gland in an Adolescent Female: Case Report. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015. Doi: 10.5336/caserep.2013-34871

  YURTDIŞI SÖZLÜ BİLDİRİLER

  1- The Protective Effect Of Intratympanic Alfa Lipoic Acid On Cisplatin Induced Ototoxicity. 11th Annual Middle East Update in Otolaryngology Congress and Exibition Head and Neck Surgery. (Otoloji dalında 2.lik ödülü ‘The Bayer HealthCare Research Award for Residentsfor the year 2014’)

  YURTİÇİ YAYINLAR

  1- Baş Boyun Kanserlerinde Cerrahi Sonrası Kullanılan Rekonstrüksiyon Teknikleri. Okmeydanı Tıp Dergisi 2015

  2- Effects of pregnancy on olfaction, Hamileliğin koku alma üzerindeki etkileri. Dikici O, Muluk NB, Şahin E, Altıntoprak N. ENT Update 2017;7 (2): 104-107

  BİLDİRİLER

  1- DEV NAZAL KAVİTE HEMANJİOMU Mustafa PAKSOY, Zekiye Eda BEKMEZ BİLMEZ, Raziye Banu ATALAY ERDOĞAN, Arif ŞANLI, Hüseyin Baki YILMAZ, Niyazi ALTINTOPRAK. 35.Kbb Ulusal Kongresi 2013

  2- NADİR GÖRÜLEN BİR BAŞ BOYUN KİTLESİ: SEKONDER HİDATİK KİST Sedat AYDIN, Raziye Banu ATALAY ERDOĞAN, Mehmet EKEN, Sevinç HALLAÇ KESER, Niyazi ALTINTOPRAK .35.Kbb Ulusal Kongresi 2013

  3-PAROTİS BÖLGESİ KAYNAKLI PİLOMATRİKSOMA OLGUSU Sedat AYDIN, Süleyman ERDOĞDU, Zekiye Eda BİLMEZ, Niyazi ALTINTOPRAK. 35.Kbb Ulusal Kongresi 2013

  4- BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE KULLANILAN REKONSTRÜKSİYON TEKNİKLERİ Niyazi ALTINTOPRAK, Mustafa PAKSOY, Arif ŞANLI, Raziye Banu ATALAY ERDOĞAN, Hüseyin Baki YILMAZ, Sedat AYDIN . 35.Kbb Ulusal Kongresi 2013

  YURTİÇİ SÖZLÜ BİLDİRİLER

  1- Sağlıkta İletişim Sempozyumu 3-4 Kasım 2016. Devlet Hastanelerinde Hasta Hekim İlişkisi Sorunları

 • -

Yrd. Doç. Dr. Niyazi ALTINTOPRAK

Adı Soyadı:  Niyazi ALTINTOPRAK
Doğum Tarihi: 1986
Unvan: Yardımcı Doçent Doktor
Yabancı Dil : İngilizce

Öğrenim

 •  İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi : 2003- 2009
 • Şırnak Devlet Hastanesi : 2009
 • Uzmanlık: Kulak-Burun-Boğaz – Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi : 2009 – 2013

Görev Aldığı Yerler

 • Tuzla Devlet Hastanesi : 2013- 2017
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi : 2017 – Günümüz

 

Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği (TTB)

Hasta Yorumları